Translate

martes, 19 de marzo de 2013

La Energia necesaria per pujar tothom als nuvols: : TOT per emprendre i re emprendre

La Energia necesaria per pujar tothom als nuvols: : TOT per emprendre i re emprendre:


SER TEC es Aprendre a gestionar te TU :

 Gestionar les barreres invisibles que, habitualment, tenim les
persones i que, de forma natural, brolli el potencial i es
tradueixi en una millora de resultats personals i
col·lectius